Türkiye Cumhuriyeti

Cakarta Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ekonomi Alanındaki İlişkiler, 30.03.2017

Ekonomi Alanındaki İlişkiler

 

Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) içinde Vietnam’dan sonra ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ülkemiz Endonezya’nın Avrupa’daki 7. büyük ticari ortağıdır.

Ticaret hacminin 2023 yılına kadar 10 milyar Dolara çıkarılması ortak hedeftir.

Türkiye ile Endonezya arsında 1982 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile ekonomik ilişkilerimizdeki yasal temel oluşturulmuştur.

1997 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları iki ülke arasında ekonomik-ticari ilişkileri kolaylaştırmıştır.

Ayrıca, 1995 yılında iki ülke özel sektörleri arasında Türkiye-Endonezya İş Konseyi kurulmuştur.

İki ülke arasında 1982 yılında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) kurulmuş ve ilk toplantısını aynı yıl gerçekleştirmiştir.

Son olarak 2008 yılında Ankara’da Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli başkanlığında gerçekleştirilen KEK’in 8. Dönem Toplantısı’nın 2017 yılının ikinci yarısında Endonezya’da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CTEPA) müzakerelerine başlanabilmesi için 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen teknik toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi (Terms of Reference) kabul edilmiştir. Anlaşma müzakerelerine henüz başlanmamıştır. 2017 yılı içerisinde CTEPA müzakerelerine ilişkin toplantıların yapılması planlanmaktadır.

G20 üyesi Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahiptir.  Endonezya ekonomisi 2000-2015 döneminde ortalama %5 oranında büyümüştür. Büyüme hızının korunması halinde Endonezya’nın 2030 yılına kadar dünya ekonomileri arasında ilk 10 sıraya girmesi öngörülmektedir.

Endonezya’nın ekonomik görünümünü, altyapı yatırımına duyulan ihtiyaç, büyüyen ortak gelirli tüketici tabanı ve yoksullukla mücadele şekillendirmektedir. 

Ülkemiz ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi uzun yıllar varolan potansiyelin çok altında kalmıştır. Küresel ekonomide yaşanan durgunluğun rağmen, 2016 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %22,5 oranında artarak 253 milyon dolar, ithalatımızın ise %13 oranında azalarak 1,424 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticari ilişkilerimizde varolan potansiyeli gerçekleştirmek adına her iki tarafta da güçlü bir irade mevcuttur.

Endonezya’da faaliyet gösteren ülkemiz bağlantılı firma sayısı mütevazi bir rakama sahip olmakla birlikte Türk firmaları Endonezya’da iş fırsatlarını yakından takip etmektedir.

 

1,678 milyar Dolar (2016)

Yıllar

2014

2015

2016

İhracatımız

227

207

253

İthalatımız

2,043

1,638

1,424

Toplam Ticaret Hacmi

2,271

1,845

1,678

Denge

-1,815

-1,431

-1,171

 

İhraç edilen başlıca ürünler

tütün mamulleri, buğday unu, mineraller

İthal edilen başlıca ürünler

palmiye yağı, sentetik dokuma kumaş, doğal kauçuk

 

                                                    Endonezya: Ekonomi

 

GSYİH

868 milyar Dolar (dünyada 16. sırada)

(%37,7 Sanayi, %53,8 Hizmetler, % 8,5 Tarım)

GSYİH Büyüme Hızı (%)

4,8 (2015)

Kişi Başı GSYİH

3.530 Dolar (2014), 3.377 Dolar (2015)

Enflasyon (%)

3,35 (2015), 8,36 (2014)

İşsizlik (%)

6,2 (2015), 5,9 (2014)

Yurtdışındaki İşçi Sayısı

6 milyon (2014)

Yoksulluk Oranı

Nüfusun %11,1’i (28 milyon kişi)

Toplam Döviz Rezervi

100,7 milyar Dolar (2015)

Toplam İhracat

150,25 milyar Dolar (2015)

Toplam İthalat

142,74 milyar Dolar (2015)

Para birimi

1 ABD Doları = 13,319 Rupi (Mart 2017)